preišči stran ...

Društvo Ajda

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje

VABILA OBVESTILA


.…In ta katastrofalni čas bo trajal tako dolgo – četudi se vmes za nekaj let lahko dozdevno premosti, – dokler ga človeštvo ne bo interpretiralo na edini pravi način, namreč v tem smislu, da predstavlja znak, da se človeštvo mora usmeriti k duhu, ki mora fizično življenje prežeti. To je morda danes za mnoge še grenka resnica, ker je neudobna, toda to je resnica….

Dr. R.S.


MIHAEL

Duh zmagoviti

prežemi s plamenom nemoč

duš neodločnih

samoljubje sežgi,

sočutje zaneti.

Nesebičnost

kot tok da življenju

človeštva postane vir

novega rojstva v duhu

Dr.R.S.


Vabljeni na mesečna branja Steinerjevih del

Z vsakomesečnim prebiranjem Steinerjevih predavanj na sedežu društva nadaljujemo, in sicer praviloma vsako prvo soboto v mesecu ob 18. uri. Vabila pošilja tudi Marko z SMS sporočili! Srečanja postajajo pravo bogastvo. Toplo vabljeni.


Priporočam da naročite sebi ali ustanovam, ki krojijo naše kmetijstvo revije Lebendige Erde – glasilo biodinamikov nemško govorečega področja ali ÷kologie und Landbau glasilo IFOAMa, Mednarodne federacije za ekološko kmetijstvo na naslovu abo@oekom.de.


S tem, kar je od nekdaj bilo, je svet na svojem koncu. Novega

ne bomo dobili po tej poti. Novo mora priti iz duhovnega sveta.

To pa ne bo prišlo, če ljudje ne bodo resnično pripravljeni,

sprejeti teh novosti. Rešitev pride lahko le, če se najdejo

človeške duše, ki gredo duhovnemu svetu naproti.


                                                                      Dr. R.Steiner


Vse več obvestil pošiljamo po elektronski pošti. Tiste, ki nam še niste posredovali svojega naslova za elektronsko pošto prosimo, da to storite, lahko tudi tako, da se nam oglasite na e-naslov ajdavrzdenec@gmail.com

Vabila-Obvestila

Vabila - Obvestila

Janezovo 2016

Velika noč 2016

Mihelovo 2016

Janezovo 2017

Velika noč 2017