preišči stran ...

Društvo Ajda

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje

KMETIJSTVO, KI UPORABLJA STRUPE, UNIČUJE SVOJ NAROD ali DRUŽINSKI ZAKONIK NE REŠUJE PROBLEMA


Problem ni nov. Zaradi pesticidov, ki jih v okolje spravlja kmetijstvo, in ki jih štejemo k najbolj nevarnim okoljskim strupom v svetu, se organizmi, ki prihajajo z njimi v stik, spreminjajo in izumirajo. Žabe in ribe so bile prvi objekt opazovanja. Danes vemo, da so prizadeti tudi sesalci, denimo medvedi, vali in jeleni... Na zunaj so vidne spremembe spolovil, nesposobnost parjenja, spremenjeno spolno obnašanje, manjše število spermijev, neplodnost, izumrtje. Žabe moškega spola se včasih tudi popolnoma spremenijo v žabe ženskega spola.

In človek naj ne bi bil prizadet? Seveda je. Obsežne študije dokazujejo, da se tudi novorojeni otroci rojevajo s spremenjenimi spolovili, da pesticidi lahko povzročajo deformacije novorojenih otrok, motnje v razvoju, spremembe DNK, slabijo imunski sistem in povzročajo rakaste bolezni ... Pri tem ne gre le za deklarirane povzročitelje kot so Atrazin, Cypermethrin ali Glyphosat, temveč tudi za pesticide z drugimi trgovskimi imeni, za njihovo popolnoma neraziskano součinkovanje, kakor tudi za neraziskane snovi v naši vsakodnevni rabi, kot so mehčalci v plastiki in kozmetiki...

Kaj se dogaja v zaradi strupov spremenjeni duševnosti, si je težko predstavljati. Splošno znano je, da je pri mladih vse več sterilnosti; da je upadanje prebivalstva, kljub želji po naraščaju, nacionalni problem t.i. mo- dernih držav; da je vse več ljudi neporočenih; da je pogosta impotenca verjetno razlog za vse manj poguma za ustvarjanje družin, kot smo jih poznali v preteklosti.

Namesto da bi ob vsem tem védenju vložili vse napore v zmanjšanje porabe strupov, ki to povzročajo in ki jih v okolje vnaša predvsem kmetijstvo, namesto da bi spodbujali k ohranjanju tistega, kar je še zdravo, ekološko, še bolje biodinamčno kmetovanje in vrtnarjenje ter oskrbeli prebivalstvo z nezastrupljeno hrano, se prodaja pesticidov veča, stroka še naprej verjame lobistom, država pa skuša novo stanje »urediti« z novimi zakoni.

Problematika bodi vsem, ki še znajo razmišljati s svojo glavo in jim je bilo dano, da so biodinamiko spoznali, razlog, da se dosledno in vedno odrekajo strupom ter da zemlji, ki jim je bila zaupana, s čim pogostejšim škropljenjem biodinamičnih preparatov prinašajo zdravje, s tem pa temelje preživetja vsaj sebi in svojim.
Vaša Meta Vrhunc(www.epochtimes.de; www.lfu.bayern.de; www.scinexx.de.; www.bild.de; ...)

NAROČI

Setveni priročnik

Setveni priročnik

Prazniki v toku leta